Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance   | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) จำนวน 12 วัน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์ได้สรับคัดเลือกฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 11 ส.ค. 60 หรือ ขึ้นกับการตกลงระหว่างบริษัทและนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือ สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ทำงาน  ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ
(การเงิน การบัญชี)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผ่านการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น และ/หรือ วิชาการเงินธุรกิจ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office excel

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ค. 2560 สำหรับเข้าร่วมโครงการ และต้องการรับสิทธิ์คัดเลือกเข้าฝึกงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 พ.ค. 2560 สำหรับเข้าโครงการเฉพาะ
Intensive Course Training & Workshop

หมายเหตุ: รับเพียง 70 คน เท่านั้น

สมัครและอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่